lekarze oskarżeni o fałszowanie świadczeńSąd w Antwerpii (Belgia) wszczął postępowanie w sprawie pięciu lekarzy, oskarżonych o fałszywe wydanie ponad 1200 zaświadczeń lekarskich dla imigrantów ubiegających się o azyl. Posiadanie takiego certyfikatu przez uchodźców zapewnia im pobyt w Belgii bez obawy deportacji, której nie można przeprowadzić ze względów zdrowotnych.

W 2010 roku blisko 8.000 z wszystkich 20.000 wniosków o azyl zostało zatwierdzonych ze względów zdrowotnych ubiegających się o niego osób. Okazało się jednak, że tylko 640 z nich było faktycznie uzasadnionych. Sprawą zainteresował się Departament ds. Migracji w Brukseli, po którego śledztwie ustalono, że znaczna część wydanych zaświadczeń została wypisana w tej samej placówce, przez pięciu oskarżonych obecnie lekarzy.

Wraz z wszczęciem sądowego postępowania, sekretarz departamentu, Melchior Vatel, zapowiedział zaostrzenie procedur w wydawaniu medycznych zaświadczeń. Nowe przepisy zaprowadzą między innymi obowiązkowy podpis i numer rejestracji na karcie wydawanej razem z zaświadczeniem. Oznacza to, że dane wydających nielegalnie zaświadczenia lekarzy będą znacznie łatwiejsze do ustalenia.