środowiskoDo pięciu lat pozbawienia wolności – taka kara może spotkać osoby, które dopuszczą się czynów obniżających jakość środowiska. Za zatrucie wody, gleby czy powietrza, którego skutkiem będzie niższa jakość środowiska, grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. To kary proponowane w projekcie nowelizacji kodeksu karnego, przyjętego w połowie grudnia przez rząd.

W projekcie pojawił się również zapis mówiący, że nieumyślne działanie przyczyni się do zmniejszenia kary i sąd w takim wypadku będzie mógł skazać delikwenta na maksymalnie na 2 lata więzienia. Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej czeka sprawcę nawet wtedy, gdy nie będzie zagrożone ludzkie życie lub zdrowie bądź świat roślinny i zwierzęcy.

Nowy projekt przewiduje wysokie kary dla przedsiębiorców. Jeśli jakiś zakład doprowadzi do zanieczyszczenia środowiska wpływającego na jego jakość i na zdrowie ludzi, to wówczas przedsiębiorca może zostać skazany na karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Czas pokaże, czy prawo to będzie egzekwowane i czy odstraszy potencjalnych sprawców od działań na szkodę środowiska, czyli dobra wspólnego wszystkich Polaków. Należy jednak pamiętać, że żadne prawo nie zastąpi odpowiedniej edukacji ekologicznej, a ta w polskich szkołach stoi na niskim poziomie.