Narodowy Bank Polski w swoich statystykach wskazuje wprost na rekordowe zyski sektora bankowego w naszym kraju. Ogółem w pierwszych  trzech miesiącach bieżącego roku zarobiły one o 140 procent więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Było to możliwe zwłaszcza dzięki podwyższaniu stóp procentowych przez bank centralny.

Najnowsze dane NBP odnoszą się do pierwszego kwartału bieżącego roku. W jego trakcie cały sektor bankowy w Polsce odnotował rekordowy zysk na poziomie 6,2 miliarda złotych. W pierwszym kwartale ubiegłego roku było to „jedynie” 2,6 miliarda złotych, stąd też w skali roku odnotowano wzrost o blisko 140 proc.

Media ekonomiczne zwracają uwagę na szybki przyrost zysków banków. Na koniec lutego było to bowiem 4,11 miliarda złotych, z kolei w marcu doszło do tego jeszcze 2,1 miliarda złotych.

Sam poziom przychodów odsetkowych banków zbliżyły się po marcu do 20,5 miliarda, gdy tymczasem przed rokiem w analogicznym okresie było to 11,96 miliarda złotych, co oznacza wzrost o ponad 70 proc. Mniejsze były z kolei koszty odsetkowe, bo sięgnęły one poziomu 3,7 miliarda złotych.

Bardzo wolno rosną natomiast koszty ponoszone przez banki. W ciągu roku wydatki administracyjne zwiększyły się jedynie o 9,6 proc. i wyniosły tym samym około 11 miliardów złotych. Saldo odpisów kredytowych zmniejszyło się natomiast o 51 proc. i wyniosło 1,6 miliarda, co oznacza coraz lepszą spłacalność zaciąganych kredytów.

Banki mogą cieszyć się rekordowymi zyskami z powodu ciągłego podnoszenia stóp procentowych przez NBP. Decydująca o oprocentowaniu kredytów stawka WIBOR 3M na początku ubiegłego roku wynosiła 0,21 proc., z kolei na koniec marca bieżącego roku było to już 4,8 proc.

Na podstawie: money.pl, businessinsider.com.pl.