daham-statt-islamJeden z wykładowców austriackiego Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linzu, prof. Marcus Appel, przeprowadził badanie na wybranej grupie studentów o nieaustriackim pochodzeniu, którego celem było sprawdzenie oddziaływania na nich materiałów propagandowych sprzeciwiających się zjawisku imigracji.

Studenci, wśród których najliczniejszą grupę stanowili licencjaci z krajów bliskowschodnich, otrzymali do rozwiązania kilka złożonych zadań z zakresu przedmiotów ścisłych i humanistycznych. Każde z nich wymagało wzmożonego wysiłku intelektualnego. Po przeprowadzeniu pierwszych testów, studentom okazano zdjęcia plakatów centroprawicowej Wolnościowej Partii Austrii (niem. Freiheitliche Partei Österreichs, FPO), prezentujące slogany Miłość do Ojczyzny zamiast marokańskich złodziei, Ojczysty dom zamiast islamu czy Niemiecki zamiast „nie rozumiem” (chodzi o brak znajomości języka niemieckiego przez wielu imigrantów zamieszkujących Austrię).

Po okazaniu zdjęć, studentom zlecono wykonanie kolejnych testów, których wyniki – jak oświadczył prof. Appel – wypadły o 6% gorzej niż poprzednie. W związku z tym faktem prof. Marcus Appel postanowił postawić tezę, wedle której antyimigranckie plakaty powodują… obniżenie się poziomu intelektualnego zamieszkujących Austrię imigrantów. Wykładowca z Uniwersytetu Johannesa Keplera argumentuje swoją tezę twierdzeniem, że wcześniej przeprowadził on identyczne badania na reprezentatywnej grupie austriackich studentów i nie zaobserwował żadnych zmian.

W tezę prof. Appela powątpiewają inni wykładowcy uniwersytetu w Linzu. Zauważają oni, że przeprowadzone testy wymagały od badanych wzmożonego wysiłku intelektualnego oraz w większości odbywały się w godzinach wieczornych, przez co ich rzetelność może stać pod dużym znakiem zapytania. Ich zdaniem, zauważalne obniżenie wyników przy tego typu badaniu nie powinno nikogo dziwić, a dla dokładniejszego udokumentowania tezy prof. Appela powinno się przeprowadzić drugie, identyczne badanie bez okazywania analizowanym studentom wspomnianych fotografii.

na podstawie: derstandard.at, salzburg.org

Zobacz również:
Austria: Centroprawica przeprasza za „rasizm”