Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich rozpoczęły program pod nazwą „Czerwony Dywan”, zaś jego celem jest zachęcanie przedsiębiorców do zatrudniania etnicznych mieszkańców tego kraju. Obecnie przytłaczającą większość mieszkańców Emiratów stanowią osoby przybywające tam z innych państw, a etniczna ludność podejmuje prace głównie w sektorze państwowym.

Realizacją wspomnianej akcji zajmuje się Ministerstwo Zatrudnienia i Emiratyzacji, które prowadzi program „emiratyzacji” Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zgodnie z założeniami władz tego kraju, do 2021 r. chcą one, aby na przykład w sektorze finansowym zatrudnienie rdzennych mieszkańców wzrosło o 5 proc., zaś w tym celu międzynarodowe spółki otrzymały liczne przywileje, w tym możliwość szybkiego załatwiania spraw w urzędach oraz otrzymywania niezbędnego pozwolenia na zatrudnianie pracowników.

Przywileje dotyczą też przedsiębiorców pochodzących ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, choć to głównie zagraniczne korporacje rekrutują specjalistów z Australii, Ameryki Północnej czy Europy. Stąd blisko 51 proc. udziałów w przedsiębiorstwie przynajmniej w teorii posiada lokalny partner.

Obecnie zaledwie 12 proc. mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich stanowi rdzenną ludność kraju, a od Emiratczyków więcej jest Hindusów (21 proc. populacji) oraz Pakistańczyków (13 proc.).

Na podstawie: money.pl.