Badania przeprowadzone przez Instytut Gallupa wskazują na niechęć Ukraińców do NATO. Blisko 35 procent badanych uważa bowiem ten sojusz za zagrożenie dla swojego kraju, a przeciwnego zdania jest 29 procent badanych. Tym samym Ukraina plasuje się w badaniach w czołówce postradzieckich krajów, w których społeczeństwo wyraża niechęć do NATO.

Najstarszy na świecie instytut zajmujący się badaniami opinii społecznej, przeprowadził swój sondaż w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, dzieląc je na kraje środkowej Europy oraz obszar postradziecki. Z sondażu wynika, że blisko 35 proc. Ukraińców uważa NATO za zagrożenie dla swojego kraju, natomiast 29 proc. twierdzi, iż ten sojusz wojskowy może ochronić Ukrainę. Blisko 26 proc. ukraińskich respondentów nie uważa NATO ani za zagrożenie, ani za narzędzie mogące ochronić ich państwo przed zagraniczną interwencją. Widoczny jest spadek poparcia dla NATO, ponieważ w chwili aneksji Krymu przez Rosję, jako obrońcę Ukrainy postrzegało sojusz blisko 36 proc. badanych, a przeciwnego zdania było 20 proc. sondowanych Ukraińców.

Jednocześnie Ukraina znajduje się w czołówce państw obszaru postradzieckiego, w których tak wiele osób uważa NATO za zagrożenie. Odsetek ten jest większy tylko w Rosji (67 proc.) i na Białorusi (54 proc.), a tuż za Ukrainą znalazł się Tadżykistan z 34 proc. Liczba respondentów twierdzących, iż sojusz jest ich obrońcą większy niż na Ukrainie jest jedynie w Gruzji, gdzie NATO popiera 37 proc. osób, natomiast tylko 8 proc. dostrzega w sojuszu zagrożenie dla interesów swojego kraju.

W badaniu Instytutu Gallupa Polska znalazła się w czołówce państw, których obywatele twierdzą, iż NATO stanowi dla nich ochronę. Takiego zdania jest blisko 62 proc. respondentów, natomiast przeciwnego zaledwie 8 proc. Największy entuzjazm dla ochronnej roli sojuszu wykazują obywatele Kosowa (90 proc.) i Albanii (70 proc.). Największą niechęcią do NATO w Europie Środkowej pałają natomiast Serbowie, bo aż 64 proc. z nich uważa tą organizację za zagrożenie dla swojego państwa.

Na podstawie: gallup.com.