gp1W dalszym ciągu możemy zaobserwować spadek sprzedaży flagowego produktu koncernu z Czerskiej, czyli „Gazety Wyborczej”. Według danych statystycznych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, rozpowszechniane płatne „GW” wyniosło w styczniu bieżącego roku 236 118 sztuk i jest niższe o 8,6% w stosunku do danych z grudnia i o 16,7% niższe niż w analogicznym miesiącu w roku 2012.

Również dane dotyczące wyników finansowych Agory nie są na pewno pozytywne dla jej akcjonariuszy i sympatyków. Strata operacyjna w czwartym kwartale 2012 roku wyniosła 3,1 mln złotych, dla przypomnienia w roku 2011 zysk wynosił 7,4 mln złotych. Znamiennym jest także fakt, iż w roku 2012 Agora zredukowała liczbę etatów o 397.

Coraz bardziej zauważalny jest także upadek „GW” jako swojego rodzaju autorytetu. Gołym okiem widać, że straciła ona rząd dusz w Polsce, w coraz większej ilości domostw poranna prasówka z „Wyborczą” nie należy już do dobrego tonu. Medium to coraz powszechniej kojarzone jest z poglądami lewicowymi, a nawet lewackimi, w znacznej ilości środowisk.

Antynarodowy charakter „GW”, a także atakowanie podstawowych wartości i zasad społecznych skutecznie zniechęca czytelników. Dzieło Adama Michnika znajduje się na równi pochyłej i tylko kwestią czasu jest jego marginalizacja, a w końcu i upadek.

na podstawie: biznes.interia.pl