Trybunał Konstytucyjny Republiki Słowenii nakazał parlamentowi przyjęcie w ciągu sześciu miesięcy nowych przepisów, dotyczących legalizacji „małżeństw” homoseksualnych i adopcji dzieci przez osoby tej samej płci. Sędziowie uznali, że dotychczasowe prawo nie powinno było zakazywać zawierania takich związków z powodu tradycyjnego charakteru rodziny.

Dekadę temu Słoweńcy odrzucili w referendum zrównanie ze sobą małżeństw heteroseksualnych i związków osób tej samej płci. Teraz Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że obowiązujące prawo w tej kwestii jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

Zdaniem sędziów ma bowiem miejsce dyskryminacja homoseksualistów, która „nie może być uzasadniona tradycyjnym znaczeniem małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety ani specjalną ochroną rodziny”.

Tym samym słoweński parlament dostał pół roku na zmianę obowiązujących obecnie przepisów. Będzie więc musiał zarówno zalegalizować „małżeństwa” homoseksualne, jak i możliwość adopcji przez nie dzieci.

Liberalny Minister ds. pracy, rodziny, spraw społecznych i równych szans Luka Mesec twierdzi, że odpowiednie regulacje zostaną przygotowane w ciągu najbliższych dwóch albo trzech tygodni. Prawicowa opozycja uważa natomiast wyrok za nie mający uzasadnienia w obowiązującej ustawie zasadniczej.

Na podstawie: demokracija.si, rmf24.pl, dorzeczy.pl.