Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowy projekt zmian mający na celu ułatwienie podejmowania pracy przez lekarzy spoza Unii Europejskiej, stąd porusza on głównie kwestie nostryfikacji dyplomów spoza naszego kraju. Przedstawiciele samorządu lekarskiego zauważają przy tym, że rządzący nie zamierzają w żaden sposób podnosić wynagrodzeń w służbie zdrowia.

Pierwszy projekt w tej sprawie wpłynął do resortu zdrowia w styczniu i dotyczył nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Został on wówczas przygotowany przez zespół ministerialny z udziałem lekarzy i rezydentów, zaś  ostatecznie ministerstwo opracowało swoją własną wersję i przekazało ją kilka dni temu do konsultacji publicznych.

Nowa wersja nowelizacji znacząco odbiega od tej przedstawionej przez zespół ministerialny na początku roku. Przede wszystkim nie przewiduje ona podwyżek dla lekarzy oraz nie zgadza się na zwiększenie urlopu szkoleniowego przed Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym.

Przewodniczący wspomnianego zespołu, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dr Jarosław Biliński, zwraca natomiast uwagę na fakt, iż połowa projektu Ministerstwa Zdrowia dotyczy zmian w prawie związanych z nostryfikacją dyplomów lekarzy spoza Unii Europejskiej. Nowela miałaby więc umożliwiać cudzoziemcom odbywanie stażu podyplomowego na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Na podstawie: prawo.pl.