palestiniankidNajnowszy 22- stronicowy raport UNICEF zarzuca Izraelowi, że palestyńskie dzieci aresztowane przez jego wojsko i służby są systematycznie źle traktowane. Każdego roku izraelskie wojsko, policja i agenci bezpieczeństwa aresztują ok. siedmiuset dzieci w wieku 12-17 lat, głównie chłopców. Organizacja zbadała przypadki traktowania dzieci w izraelskich więzieniach wojskowych. Niektóre z nich określiła mianem okrutnych i nieludzkich.

Według raportu dzieci są źle traktowane na wszystkich etapach zatrzymania, już od samego momentu aresztowania. Są budzone przez ciężko uzbrojonych żołnierzy, a następnie zabierane do centrum przesłuchań gdzie są związane, mają przepaski na oczach, pozbawiane snu i zastraszane. Po rozmowach z dziećmi działacze UNICEF dowiedzieli się także, że były one fizycznie i werbalnie napastowane. Zatrzymani nieletni mają także znacznie ograniczony dostęp do wody, jedzenia, sanitariatów oraz opieki medycznej.

Najczęstszą „zbrodnią” zatrzymywanych dzieci jest rzucanie kamieniami w izraelskich żołnierzy. Przeciwko nim nie gromadzi się żadnych dowodów, a najczęściej jedynym dowodem jest przyznanie się do winy wymuszone strachem przed żołnierzami i policjantami. Jak stwierdza raport, podczas przesłuchań dzieci są bite, straszone śmiercią albo gwałtem na nich lub członkach ich rodzin. Niewiele dzieci jest w stanie oprzeć się takim środkom przymusu. Na koniec zmuszane są do podpisanie oświadczenia o ich winie.

Jak podkreślają działacze UNICEF, wiele z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, co podpisuje, gdyż większość formularzy jest w języku hebrajskim, którego one nie znają.

„Izrael jest jedynym miejscem na świecie gdzie zatrzymane dzieci automatycznie stają przed wojskowymi trybunałami” – powiedział Jean-Nicolas Beuze, regionalny doradca UNICEF. „W innych krajach działanie takie dopuszczone jest jako wyjątek, nie reguła. Dziecko jest cywilem” – dodał.

Izraelskie MSZ oświadczyło, że współpracowało z organizacjami ds. ochrony dzieci, ale po raporcie zapowiedziało przeanalizowanie wniosków raportu i współpracę z UNICEF, który, jak podkreśliło, cieszy się szacunkiem Izraela.
Raport opiera się na czterystu przeanalizowanych przypadkach udokumentowanych od 2009 roku. Są to dokumenty prawne, statystyki rządowe oraz te zgromadzone przez organizacje pozarządowe, raporty ONZ, organizacje palestyńskie.

UNICEF przeprowadził także wywiady z palestyńskimi i izraelskimi prawnikami, urzędnikami oraz aresztowanymi dziećmi. Raport obejmuje sytuację dzieci z terenów określanych przez prawo międzynarodowe jako „okupowane terytoria palestyńskie”, obejmujące wschodnią Jerozolimę, Zachodni Brzeg Jordanu oraz Strefę Gazy.