Zakład Ubezpieczeń Społecznych notuje kolejne rekordy pod względem liczby obcokrajowców zatrudnionych w Polsce. Składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe na koniec ubiegłego roku odprowadzało już blisko 872 tysiące imigrantów z prawie 160 państw. W ostatnich latach lawinowo rośnie liczba Białorusinów przyjeżdżających do naszego kraju.

Dynamiczny wzrost liczby obcokrajowców zamieszkujących w Polsce jest widoczny praktycznie we wszystkich oficjalnych statystykach. Na dodatek wielu imigrantów pracuje na czarno, przebywa w naszym kraju nielegalnie lub też pracuje na podstawie umów o dzieło. W samym ZUS na koniec 2021 roku zarejestrowanych miało być więc 872 tys. cudzoziemców będących obywatelami prawie 160 państw.

Oczywiście wciąż największą grupę spośród nich stanowią imigranci pochodzący z Ukrainy. Obecnie składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe ma opłacać blisko 635 tys. Na drugim miejscu wśród obcokrajowców plasują się Białorusini, których jest już 67,7 tys.

Zresztą to właśnie liczba białoruskich imigrantów rośnie lawinowo w ostatnich latach. Jeszcze w 2008 roku w ZUS było ich ubezpieczonych tylko 4184, natomiast w 2016 roku ich liczba wynosiła już 14,4 tys. Jeszcze pod koniec 2020 roku składki do ZUS-u odprowadzało blisko 50 tys. obywateli Białorusi. Tym samym stanowili oni 7,8 proc. ogółu legalnie pracujących w naszym kraju imigrantów.

Jak łatwo obliczyć, od 2008 roku liczba Białorusinów w Polsce zwiększyła się blisko szesnastokrotnie. Zdecydowana większość z nich, bo aż 73,9 proc. stanowią mężczyźni. Najwięcej z nich pracowało natomiast w województwach mazowieckim i podlaskim.

Na podstawie: money.pl, bielsat.eu.

Zobacz również: