Nacjonalistyczny francuski eseista, publicysta i wydawca, Alain Solar, został skazany na rok więzienia za niepoprawne politycznie stwierdzenia dotyczące fizycznej likwidacji Żydów podczas II Wojny Światowej oraz oficjalnie przyjętych tez, które zwykło się wygłaszać podczas poruszania tego tematu. Nie jest to pierwszy wyrok Solara w podobnej sprawie, dlatego tym razem sąd zdecydował umieścić niepokornego publicystę w więzieniu.

Do „negowania holocaustu”, które zarzucono 60-letniemu nacjonaliście miało dojść na prowadzonym przez niego portalu internetowym Égalité et Réconciliation, gdzie zamieszczono karykaturę przedstawiającą eksponowane w byłych obozach koncentracyjnych, dziś pełniących rolę miejsc pamięci, kosmyki włosów osadzonych. Zdaniem Solara, rzeczone przedmioty stały się swoistym obiektem kultu na miarę świętych relikwii, a strzyżenie włosów więźniom miało miejsce także w sowieckich gułagach czy alianckich obozach jenieckich i nie przeprowadzano go z żadnego innego powodu, jak tylko z kwestii higienicznych. Tezę tę powtórzył w sądzie adwokat Solara i… również został skazany – ma on teraz zapłacić 5 tysięcy euro grzywny.

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w styczniu tego roku. Po kilku odwołaniach Alaina Solara, które zostały ostatecznie oddalone, sąd podtrzymał wymierzony wcześniej wymiar kary. Sam oskarżony wyszedł z sali rozpraw z uśmiechem na ustach, oświadczając zgromadzonym na sądowym korytarzu mediom, że nikt nie zdoła zamknąć mu ust.

60-letni Alain Solar jest jedną z bardziej oryginalnych i ciekawych postaci we francuskim środowisku nacjonalistycznym. Na początku lat 90-tych należał do Francuskiej Partii Komunistycznej, by w 2005 roku zaangażować się w działalność nacjonalistycznego Frontu Narodowego, który opuścił po czterech latach krytykując go za zbyt „liberalną i atlantystyczną” linię poglądową. Wielokrotnie publicznie krytykował pozycję żydowskiego lobby we Francji, nawiązując prywatnie przyjaźń z czarnoskórym komikiem Dieudonnem M’bala M’bala, który znany jest także ze swoich antysyjonistycznych poglądów (zobacz: Kim jest francuski komik Dieudonne?).

na podstawie: lemonde.fr, źródła własne

Zobacz również: