Project ApacheW sobotni poranek około 50 aktywistów francuskiego Projet Apache zebrało się przed siedzibą władz miasta w Paryżu by zaprotestować przeciwko ulicznej wystawie „Paryż – 150 lat imigracji”. Wystawa mająca opiewać „piękno multikulturalizmu, wzajemnego poznawania się i wzbogacania życia społecznego, kulturalnego i politycznego” została zorganizowana przez Pascale Boistard, doradcę władz miasta ds. integracji. Wspierana jest przez socjalistycznego mera Paryża Bertranda Delanoë oraz radnych wywodzących się ze środowisk imigranckich. Przeciwko fantastycznym mrzonkom władz miasta i zakłamanemu obrazowi masowej imigracji wystąpili aktywiści Projet Apache oraz Bloc Identitiaire, którzy próbowali pokazać jej inne oblicze. Imigracji, która przyczynia się do powolnej agonii stolicy Francji. To zalanie stolicy sieciami sklepów należących do mniejszości, wymiana rdzennej populacji stolicy na społeczności imigranckie w niektórych częściach miasta, brutalne akty przemocy mające miejsce w środkach transportu publicznego, szkołach, postępująca islamizacja kraju.

Pod naciskami policji aktywiści zmuszeni byli zmienić miejsce symbolicznego pogrzebu Paryża. Po złożeniu wieńca pod przygotowaną na tą okazję płytą grobową demonstranci wzywali do odrodzenia się stolicy i całej Francji w duchu narodowej tożsamości. Wznoszone były okrzyki „Paryż jest nasz, Paryż jes naszym domem”, „Paryżanie – paryska tożsamość” oraz „Wolny Paryż”. Demonstranci wyrażają nadzieje, iż władze miasta dostrzegą, że wolni Francuzi staną zawsze na ich drodze ku zniszczeniu francuskiej tożsamości.

 

Project Apache 4

 

Project Apache 1

 

Project Apache 3

 

Project Apache 2