Ani prezydent Andrzej Duda, ani żaden z przedstawicieli jego kancelarii nie weźmie udziału w dzisiejszych uroczystościach upamiętniających Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych. Pałac Prezydencki tym samym po raz kolejny uległ nagonce prowadzonej przez lewicowo-liberalne media.

Mszą Świętą odprawioną rano w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, rozpoczęły się obchody 75. rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Jej organizatorem jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych kierowany przez ministra Jana Józefa Kasprzyka, zaś całe wydarzenie uzyskało wcześniej honorowy patronat ze strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Sam Duda nie pofatyguje się jednak na dzisiejsze uroczystości, a także nie uczyni tego żaden z jego podwładnych. Najprawdopodobniej decyzja głowy państwa ma związek z medialną nagonką prowadzoną na Brygadę Świętokrzyską NSZ, która przez lewicowo-liberalne szczekaczki oskarżana jest o rzekomą „kolaborację” z Niemcami. Między innymi z tego powodu udziału w uroczystościach odmówił też rabin Michael Schudrich.

Na podstawie: dorzeczy.pl, rp.pl.