china-russia-flagsSpotkanie szefów rządów Chin i Rosji w Petersburgu zakończyło się obustronną deklaracją o zacieśnieniu pragmatycznej współpracy i zabezpieczeniu wspólnej granicy. Ponadto Chińczycy są zainteresowani rozszerzeniem swojej kooperacji z państwami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Chiński premier Li Keqiang przybył w poniedziałek z wizytą do Petersburga, aby spotkać się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, Dmitrijem Miedwiediewem. Rozmowy obu polityków odbyły się w ramach 21. roboczego spotkania szefów rządów Chin i Rosji. We wspólnej deklaracji ogłosili oni, że oba państwa będą pogłębiać współpracę w wielu dziedzinach, a ma ona mieć charakter kontaktów pragmatycznych, których efektem ma być m.in. ustanowienie wspólnej spokojnej granicy pomiędzy oboma krajami. Miedwiediew i Keqiang chcieliby zresztą utworzyć w jej pobliżu wspólne parki przemysłowe.

Keqiang stwierdził, że jego kraj jest gotowy współpracować z Rosją w ramach projektu Nowego Jedwabnego Szlaku, a także jest zainteresowany kontaktami z członkami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, czyli poza Rosją również z Kirgistanem, Kazachstanem, Armenią i Białorusią. Chiński premier uważa też, że należy ożywić kontakty handlowe między Chinami i Rosją, zwłaszcza w kwestii większych innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Miedwiediew zgodził się z Keqiangiem w sprawie innowacji, podkreślając jednocześnie, iż Chiny i Rosja realizują wspólnie duże projekty dotyczące rynku ropy naftowej, gazu ziemnego i cywilnej energetyki jądrowej. Ponadto rosyjski premier stwierdził, że oba państwa powinny współpracować na poziomie lokalnym w regionie Dalekiego Wschodu.

Na podstawie: xinhuanet.com, rt.com.