bp richard williamsonSąd w Ratyzbonie (Niemcy) rozpatrując apelację od wyroku sądu pierwszej instancji w sprawie przeciwko bp Richardowi Williamsowi orzekł, iż ma on zapłacić 6,5 tys. euro kary za tzw. „kłamstwo oświęcimskie”.

71-letni duchowny został skazany za swoją sześciominutową wypowiedź dla szwedzkiej telewizji SVT z 2008 roku. Wyraził on wątpliwości odnośnie sposobu egzekucji więźniów w niemieckich obozach koncentracyjnych (chodziło o używanie przez nazistów komór gazowych). Wypowiedział się również w temacie liczby żydowskich ofiar wojny, których według biskupa było nie więcej niż 300 tysięcy.

W zeszłym roku bp Williamson został skazany na 10 tys. euro grzywny. Adwokat duchownego lefebrysty domagał się jego uniewinnienia, argumentując, że wywiad z biskupem formalnie miał ukazać się tylko w Szwecji, a sam Williamson nie zgodził się na publikację wywiadu w Niemczech, gdzie wyrażanie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących holocaustu jest karalne.

Bractwo Świętego Piusa X zakazało bp Williamsonowi zabierania głosu w jego własnym procesie. Sam biskup, korzystając z przysługującego mu prawa, nie stawiał się na większości toczonych przeciwko niemu rozpraw.