Polska Straż Graniczna odnotowała rekordową liczbę imigrantów nielegalnie przekraczających granicę z Białorusią. Od początku sierpnia przedostać się do naszego kraju próbowało dokładnie 1935 osób. To wynik coraz bardziej agresywnych działań białoruskich służb, nie kryjących się już nawet ze specjalnym wypychaniem imigrantów na terytorium Polski i Litwy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o skierowaniu przed tygodniem tysiąca żołnierzy Wojska Polskiego na granicę polsko-białoruską. Mają oni wspomóc Straż Graniczną w związku z trwającym kryzysem, spowodowanym masowym napływem obcokrajowców. Tylko od początku sierpnia do Polski próbowało przedostać się nielegalnie 1935 osób, a 760 ostatecznie trafiło na terytorium naszego kraju.

Polski służbom udało się natomiast zapobiec przekroczeniu granicy przez blisko 1,2 tys. imigrantów pochodzących głównie z Bliskiego Wschodu. Zdaniem MSWiA granica Polski z Białorusią jest w tej chwili szczelna. Dodatkowo rząd ma pracować nad nowelizacją Ustawy o cudzoziemcach, aby możliwe było łatwiejsze zobowiązanie obcokrajowców do opuszczenia Polski po znalezieniu się w niej w sposób nielegalny.

Masowy napływ imigrantów na granicę Polski jest związany z działaniami Białorusi. Tamtejszy prezydent Aleksander Łukaszenka zapowiedział w ubiegłym miesiącu, że nie będzie powstrzymywał szlaków migracyjnych oraz przemytu narkotyków.

Od tego czasu zaczęły się problemy Litwy, która musiała ogłosić stan wyjątkowy na terytoriach przygranicznych. Najnowsze materiały wideo z litewsko-białoruskiej granicy pokazują, że imigranci są siłą wypychani na litewskie terytorium. Na jednym z nich widać ubranych w stroje do tłumienia zamieszek białoruskich żołnierzy, którzy nielegalnie przekroczyli litewską granicę, aby 35 imigrantów z Iraku pozostało na Litwie.

Do podobnych scen zaczyna dochodzić także na polsko-białoruskiej granicy. Opublikowany w poniedziałek materiał wideo pokazuje funkcjonariuszy Straży Granicznej powstrzymujących wejście imigrantów na polskie terytorium, zachęcanych do tego przez uzbrojonych białoruskich pograniczników.

Na podstawie: polsatnews.pl, 15min.lt.

Zobacz również: