Rządzący mieli ograniczyć zależność Polski od Niemiec, ale najprawdopodobniej wszystko pozostanie po staremu. Świadczą o tym tematy poruszane podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w Warszawie, ponieważ w ich trakcie nie podnoszono więc w ogóle tematu reperacji wojennych, z kolei premier Mateusz Morawiecki zajmował się zachwalaniem współpracy z naszym zachodnim sąsiadem. Dodatkowo władze Polski i Niemiec chcą umacniać Unię Europejską oraz podkreślają znaczenie kooperacji ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO.

Na konsultacje międzyrządowe do Warszawy przyjechała niemiecka kanclerz Angela Merkel, a towarzyszyła jej większość ministrów konstytucyjnych. Spotkanie szefów rządów Polski i Niemiec zakończyło się wspólnym wychwalaniem dotychczasowej polsko-niemieckiej współpracy, która na dodatek ma dalej się zacieśniać. Według Morawieckiego nasze państwa są dla siebie niezwykle ważnymi partnerami handlowymi, zaś polscy i niemieccy przedsiębiorcy mają być obecnie zainteresowani wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, zwłaszcza w dziedzinie przemysłu.

Ważną częścią międzyrządowych konsultacji były też kwestie polityki międzynarodowej. Polski premier uważa więc, że Polska i Niemcy muszą wypracować nowy model współpracy z Wielką Brytanią, w związku z opuszczeniem przez nią Unii Europejskiej. Ponadto nasze kraje mają być zainteresowane dalszą kooperacją ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO. Morawiecki i Merkel mają być też zgodni w kwestii wzmocnienia UE oraz rozszerzenia jej o państwa bałkańskie.

Bez przełomu zakończyły się z kolei rozmowy na temat gazociągu Nord Stream 2, stąd niemiecko-rosyjska inwestycja zapewne będzie kontynuowana bez większych przeszkód. Nie poruszano przy tym w ogóle tematu reparacji wojennych, chociaż jeszcze całkiem niedawno mówiono o nich w łonie obozu rządzącego.

Na podstawie: polskieradio.pl, premier.gov.pl,