Z dniem dzisiejszym w życie wchodzą nowe przepisy Kodeksu Pracy, które można jednoznacznie określić mianem „dobrej zmiany” dla pracowników. Tym samym będą oni mieli większą ochronę przed zwolnieniem, a także będą mogli w łatwiejszy sposób dochodzić odszkodowań za nękanie albo nierówne traktowanie w swoim miejscu pracy.

Znowelizowany Kodeks Pracy zakłada przede wszystkim rozszerzenie katalogu sytuacji uznawanych za mobbing. Zabroniona będzie tym samym jakakolwiek dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych czy rodzaj zatrudnienia. Jednocześnie zakazane zostało również nierówne traktowanie z uwagi na rasę, narodowość czy wyznawaną religię.

Pracownicy będą mogli dochodzić odszkodowań za nękanie czy nierówne traktowanie także wtedy, gdy nadal są zatrudnieni w konkretnym miejscu pracy. Dotychczas taka możliwość przysługiwała jedynie pracownikom już zwolnionym z danego miejsca. Samo odszkodowanie nie będzie mogło być przy tym niższe niż minimalne wynagrodzenie za wykonywaną pracę.

Trudniej będzie także zwolnić niektórych pracowników. Tyczy się to zwłaszcza osób objętych ochroną przedemerytalną, dlatego sąd będzie mógł cofnąć wypowiedzenie umowy starszym osobom posiadającym ja na czas nieokreślony.

Inicjatorem zmian w dotychczasowym prawie pracy była Kancelaria Prezydenta. Prezydent Andrzej Duda miał zareagować w ten sposób na pojawiające się listy i pisma skierowane do niego, których autorzy zwracali uwagę na „trudności związane z realizacją niektórych uprawnień pracowniczych”.

Na podstawie: finanse.wp.pl, polsatnews.pl.