Władze centralne Syryjskiej Republiki Arabskiej zaczęły przygotowania do opracowania programu nauczania podczas piątkowych modlitw. W meczetach ma być przekazywana umiarkowana wersja islamu, która będzie zwracać uwagę na konieczność walki z ekstremizmem oraz na obowiązek pomocy Syryjczykom poszkodowanym w trakcie trwającego już sześć lat konfliktu.

Syryjski minister do spraw wyznaniowych, Mohammed Abdul Sattar, poinformował o uruchomieniu w najbliższych dniach nowego programu szkoleń dla muzułmańskich imamów, które będą dotyczyć treści piątkowych modlitw w meczetach. Inicjatywa jest jednym z elementów rządowego planu utrzymania umiarkowanego dyskursu wśród syryjskich wyznawców islamu, a sam szef wspomnianego resortu jest wyznawcą sunnickiej wersji tej religii, będącej najbardziej podatną na radykalizację.

Doradcy Sattara oraz dyrektorzy rządowych departamentów i zwierzchnicy religijnych fundacji przyjęli dokument „Trybuna miejscem świętości oraz przepisów i zasad”, którego celem jest rozwój nowoczesnego dyskursu religijnego przewidującego otwarte podejście do mówienia o wartościach moralnych, o poświęceniu dla ogółu społeczeństwa, a przede wszystkim o odrzuceniu religijnego ekstremizmu. Islam w Syrii ma więc uwzględniać potrzebę wspierania państwowych instytucji oraz naukowy rozwój imamów i kaznodziejów.

Szef resortu do spraw wyznaniowych podkreślił przy tym, że umiarkowany islam będzie nakierowany na wzmocnienie syryjskiej jedności narodowej, dlatego będzie nawoływał swoich wyznawców do udzielania pomocy osobom poszkodowanym w trakcie sześcioletniej wojny w Syrii oraz rodzinom osieroconym przez męczenników ponoszących śmierć na polu walki, ale jednocześnie będzie też nakierowywał młodych ludzi na szacunek dla pracy na rzecz kraju. Innym ważnym aspektem wymienionym przez Sattara jest również większe upodmiotowienie kobiet.

Na podstawie: albaath.news.sy.