syria-wojnaOd początku konfliktu w Syrii, który rozpoczął się na początku 2011 roku, gwałtownie spadł przyrost naturalny w tym kraju. W stosunku do sytuacji sprzed czterech lat, liczba urodzeń spadła z 500 do 200 tysięcy rocznie.

Dane sporządzone przez administrację rządową Syryjskiej Republiki Arabskiej wskazują, że przed wybuchem konfliktu w Syrii rocznie rodziło się około 500 tys. dzieci. W tym roku liczba urodzeń spadła już do poziomu 200 tys. Kryzys jest tym dotkliwszy, iż Syrię nęka masowa emigracja z kraju, która jest odpowiedzialna również za kryzys imigracyjny w Europie.

Zdaniem syryjskich ekspertów, spadek liczby urodzeń jest spowodowany złą sytuacją kraju, która prowadzi również do spadku liczby zawieranych małżeństw. Od początku konfliktu z kraju wyjechało też ponad 4 mln. Syryjczyków.

Na podstawie: presstv.ir.