Wolny Związek Zawodowy „Sierpień’80” domaga się od rządzących informacji na temat węgla masowo importowanego do naszego kraju od prawie dwóch lat. Związkowcy chcą dowiedzieć się, które spółki Skarbu Państwa ściągają ten surowiec z zagranicy, a także w jakich celach jest on sprowadzony w tak dużych ilościach.

Według szacunków za 2018 rok, do Polski importowano blisko 20 milionów ton węgla, natomiast dane za ubiegły rok najprawdopodobniej będą bardzo podobne. Najczęściej media zwracają uwagę nie tyle na ilość ściąganego surowca, ale na jego pochodzenie. Największym wzięciem ma bowiem cieszyć się węgiel pochodzący z Rosji, stąd tamtejsze władze promują jego eksport do naszego kraju.

Między innymi z tego powodu więcej szczegółów na ten temat chce poznać WZZ „Sierpień’80”. Związek zawodowy w oficjalnym liście do premiera Mateusza Morawieckiego pyta przede wszystkim, czy surowiec ten wykorzystywany jest przez spółki należące do Skarbu Państwa. Jeśli tak, rządzący powinni podać informacje dotyczące nazw wykorzystujących go spółek i celu jego przeznaczenia.

Zdaniem przedstawicieli „Sierpnia’80” sprowadzanie zagranicznego węgla uderza w krajową gospodarkę, a przede wszystkim w rodzimą branżę górniczą i tworzone przez nią miejsca pracy. To zaś powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

„Szczególnie bulwersujące jest sprowadzanie obcego węgla przez spółki kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez Skarb Państwa, zwłaszcza że spółki te posiadają własne kopalnie lub są zaangażowane kapitałowo w spółki węglowe” – można przeczytać między innymi w specjalnym liście wysłanym do szefa rządu.

Na podstawie: money.pl, wzz.org.pl.

Zobacz również: