Uchwalone wczoraj przez Sejm ograniczenia w handlu w niedzielę będą wprowadzane stopniowo. W przyszłym roku do marketów będzie więc można udać się w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, w roku 2019 już tylko raz w miesiącu, a od 2020 roku będzie obowiązywał całkowity zakaz niedzielnego handlu poza siedmioma niedzielami w roku. Inicjator zmian w prawie, czyli „Solidarność” mówi, iż wprowadzenie najbardziej restrykcyjnego ograniczenia jest efektem bezkompromisowego stanowiska związkowców.

Nowe prawo zacznie obowiązywać dokładnie od 1 marca 2018 roku, stąd od tego momentu możliwość robienia zakupów w sklepach w niedzielę zostanie ograniczona jedynie do pierwszej i ostatniej niedzieli w miesiącu. Od 1 stycznia 2019 roku placówki handlowe będą mogły być czynne już tylko raz w miesiącu, natomiast od 2020 roku wejdzie w życie całkowity zakaz prowadzenia handlu w niedzielę, za wyjątkiem siedmiu wybranych dni jakimi będą przede wszystkim te poprzedzające najważniejsze święta w roku, a także ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.

Jednocześnie ustawa dopuszcza możliwość działania takich obiektów jak piekarnie, cukiernie, stacje benzynowe, kwiaciarnie, obiekty przycmentarne, zakłady pogrzebowe, kioski z prasą i pamiątkami, a także punkty sprzedaży biletów komunikacyjnych, kuponów gier losowych i zakładów wzajemnych i wyrobów tytoniowych. Czynne mają też być wybrane placówki pocztowe, chociaż są to najczęściej specjalistyczne punkty prowadzone przez Pocztę Polską.

Zakaz handlu w niedzielę był obywatelskim projektem, który powstał w ramach inicjatywy zapoczątkowanej przez NSZZ „Solidarność”. Przez wiele miesięcy debatowano na temat jego ostatecznego kształtu, zaś strona rządowa opowiadała się jedynie za wyłączeniem z handlu niektórych niedziel. Zdaniem związkowców to ich zaangażowanie doprowadziło jednak do tego, iż za trzy lata wprowadzony zostanie całkowity zakaz.

Na podstawie: forsal.pl, tysol.pl.