W weekend w Damaszku odbył się XIV Kongres Narodowy Partii Socjalistycznego Odrodzenia Arabskiego, w którym wzięli udział działacze ugrupowania z Syrii i kilku innych państw arabskich. Kongres Partii Baas postanowił przede wszystkim dokonać reformy swojej struktury organizacyjnej, aby dostosować stronnictwo do wyzwań stojących przed współczesnym arabskim nacjonalizmem.

XIV Kongres Narodowy Partii Baas odbył się w weekend w Damaszku, a poza syryjskim kierownictwem brali w nim udział przedstawiciele panarabskiego ugrupowania działający na terenie Libanu, Jemenu, Palestyny, Kataru, Iraku, Tunezji, Sudanu i Mauretanii. Głównym tematem rozmów działaczy ugrupowania były najnowsze wyzwania, przed którymi stoi współczesny arabski nacjonalizm. Wśród najczęściej wymienianych problemów znalazło się dostosowanie ideologii Partii Baas do potrzeb młodego pokolenia.

Aby sprostać najnowszym wyzwaniom przeprowadzono rozmowy na temat większej niezależności Partii Baas w poszczególnych krajach arabskich, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych założeń ideologii nacjonalizmu, która ma łączyć wszystkich Arabów. Dotychczasowa formuła ugrupowania w wielu sprawach nie odpowiadała bowiem na współczesne problemy arabskiej społeczności, stąd celem na najbliższe miesiące będzie reforma organizacyjna.

Partia Baas postanowiła przede wszystkim rozwiązać swoje krajowe kierownictwo, które będzie teraz zastąpione przez Radę Narodową przy syryjskim prezydencie Baszarze al-Assadzie, złożoną z przedstawicieli wszystkich regionalnych struktur partyjnych. Odnowiona formuła organizacyjna i przewartościowanie ideologii arabskiego nacjonalizmu ma tym samym bardziej uwzględniać specyfikę poszczególnych krajów arabskich, co zdaniem działaczy Partii Socjalistycznego Odrodzenia Arabskiego może wpłynąć na rewitalizację stronnictwa.

Sam Al-Assad zwracał uwagę, iż radykalna zmiana formuły organizacyjnej Partii Baas odzwierciedla zdolność ugrupowania do sprostania wymaganiom zmieniających się czasów, dzięki czemu ideologia panarabska będzie dalej odgrywać ważną rolę na Bliskim Wschodzie. Syryjski prezydent uważa bowiem, że obecnie Baas jest celem ataków ze strony sekciarskich reżimów, które starają się dzielić Arabów za pomocą różnic etnicznych i podziałów religijnych.

Decentralizacja panarabskiego ugrupowania ma przede wszystkim na celu demokratyzację partyjnych struktur, dlatego w obecnym kierownictwie organizacji znajdzie się miejsce dla przedstawicieli wszystkich regionalnych odnóg ugrupowania. Jednocześnie jego oddziały będą mogły suwerennie dokonywać wyboru swoich przywódców, a także decydować o swojej nazwie i strukturze organizacyjnej.

Na podstawie: albaath.news.sy, sana.sy/en.