Włoski rząd wprowadzi ostatecznie gwarantowany dochód podstawowy, chociaż w porównaniu do podstawowych założeń tego programu będzie on dostępny jedynie dla najuboższych Włochów. Ogółem wyniesie on od 780 na osobę do 1330 euro na rodzinę, przy czym zostaną go pozbawione bezrobotne osoby, które trzykrotnie odrzucą oferty pracy. Gabinet  Giuseppe Conte podkreśla, że jest to największa inwestycja w kapitał ludzki w historii Włoch i jest ona częścią rządowej społecznej polityki gospodarczej.

Dochód obywatelski był jednym ze sztandarowych punktów programu Ruchu Pięciu Gwiazd (M5S), współtworzącego włoski rząd wraz z antyimigracyjną Ligą Matteo Salviniego. Prace nad jego wdrożeniem trwały przy tym wiele miesięcy, lecz ostatecznie osiągnięto kompromis, a w jego ramach najuboższe włoskie rodziny otrzymają kwoty od 780 do 1300 euro miesięcznie. Pieniądze te zaczną być wypłacane już w kwietniu tego roku, zaś rządzący przeznaczyli na ten cel blisko siedem miliardów euro w budżecie na ten rok.

Najdłużej negocjowano kwestię zasad otrzymywania przez Włochów wspomnianych pieniędzy. Ostatecznie gwarantowanym dochodem podstawowym objętych zostanie około 1,8 miliona gospodarstw domowych, czyli ponad 5 milionów ludzi. Wśród nich znajdą się także najubożsi emeryci oraz 164 tysiące rodzin imigrantów przebywających legalnie na terenie Republiki Włoskiej, przy czym muszą oni mieszkać na Półwyspie Apenińskim od co najmniej dziesięciu lat.

Jedna osoba nie może otrzymać kwoty niższej od 480 euro, a ma wynieść do 780 euro miesięcznie, przy czym suma ta przewiduje również  dodatek na wynajem mieszkania bądź spłatę raty kredytu. Czteroosobowa rodzina z dwojgiem nieletnich dzieci otrzyma do 1180 euro, z kolei rodzina z dwojgiem nieletnich dzieci oraz jednym dorosłym dzieckiem dostanie do 1330 euro. Bezrobotni pobierający te pieniądze będą z kolei musieli podjąć pracę jeśli otrzymają odpowiednie oferty. Po trzech odmowach będą pozbawiani dochodu.

Rządzący uważają decyzję o wprowadzeniu dochodu podstawowego za największą inwestycję w kapitał ludzki w historii Włoch, co jest zgodne z programem rządu przewidującego kreowanie społecznej polityki gospodarczej. Szef M5S i wicepremier Lugi Di Maio podkreślił przy tym, że zasady przyznawania pieniędzy są uwarunkowane wieloma obostrzeniami, dlatego nieprawdziwe są twierdzenia, iż doprowadzi on do rozleniwienia się ludzi.

Na podstawie: ilprimatonazionale.it, ilgiornale.it, thelocal.it.