scotyaJak wynika z policyjnego raportu, który wyciekł do dziennikarzy The Independent,  tajne stowarzyszenia masońskie były wykorzystywane przez gangsterów do korumpowania policjantów i urzędników sądownictwa karnego.

Raport pod nazwą „Operacja Tyberiusz” sporządzono w 2002 roku. Opisuje on działania stowarzyszeń masońskich, które korumpowały oficerów Scotland Yardu. W przytoczonych przez media fragmentach raportu czytamy, że jest to jeden z najtrudniejszych do udowodnienia aspektów korupcji powiązanej z przestępczością zorganizowaną.

W raporcie wymienianych jest czterech oficerów z Londynu, którzy byli aktywnymi członkami tamtejszej loży masońskiej. Jak piszą brytyjskie media, wolnomularzy od dawna podejrzewano o infiltrację wymiaru sprawiedliwości i policji.

Polityczny establishment i media na ogół podchodzą do tych spraw z dużym dystansem, obawiając się posądzenia o sprzyjanie teoriom spiskowym na temat masonerii. Jest to jednak już drugi policyjny raport dotyczący działalności tych stowarzyszeń w Wielkiej Brytanii, który dotyka tematu kryminalnych powiązań masonów i infiltracji państwowych służb. Raport dotyczący „Operacji Tyberiusz” jest drugim w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Kolejnym takim dokumentem jest „Projekt Riverside” z 2008 roku, także mówiący o korumpowaniu funkcjonariuszy przez członków loży masońskich.

Obawy dotyczące wpływu wolnomularzy na brytyjski wymiar sprawiedliwości doprowadziły w 1998 roku do tego, że ówczesny minister spraw wewnętrznych Jack Straw nakazał wszystkim policjantom i sędziom deklarowanie przynależności do stowarzyszeń masońskich. Jednak część jednostek policji odmówiła podporządkowania się temu żądaniu i projekt upadł ze względu na możliwość pozwu sądowego. W Anglii i Walii Wielkim Mistrzem Masońskim jest książę Edward. Wielka Zjednoczona Loża Anglii odmówiła komentarza na temat medialnych doniesień o policyjnym raporcie.

Poproszony o komentarz rzecznik Scotland Yardu powiedział, że siły policyjne nie będą tolerowały żadnej działalności funkcjonariuszy, która mogłaby naruszyć zaufanie społeczeństwa.

na podstawie: Belfast Telegraph