bank0Państwowy ubezpieczyciel PZU i Polski Fundusz Rozwoju, po akceptacji transakcji przez urzędy nadzorcze i antymonopolowe, przejmą blisko jedną trzecią akcji Banku Pekao. Tym samym już 52 procent sektora bankowego w naszym kraju znajdzie się w polskich rękach.

Negocjacje na temat wykupu 32,8 proc. akcji Banku Pekao trwały od kilku miesięcy, a porozumienie z włoskim bankiem UniCredit zostało osiągnięte w nocy. Przewiduje ono, że PZU i Polski Fundusz Rozwoju zapłacą Włochom w sumie ponad 11 mld złotych, płacąc po 123 zł za każdą przejmowaną akcję Banku Pekao. Jednocześnie zgodnie z założeniami umowy możliwe będzie nabycie przez Pekao udziałów w funduszach inwestycyjnych Pioneer Pekao TFI i Pioneer PTE oraz w domu inwestycyjnym Xelion.

Prezes PZU Michał Krupiński w komunikacie spółki podkreślił, że zakup akcji Banku Pekao jest jedną z największych transakcji w europejskim sektorze bankowym w ostatnich latach, a dzięki niej PZU staje się największą grupą finansową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie kupno Banku Pekao jest jednym z elementów strategii PZU do 2020 r., która przewiduje stworzenie grupy bankowej posiadającej aktywa w wysokości co najmniej 120 mld zł.

Szef PZU nie wyklucza, że do logo Banku Pekao wróci żubr, który został usunięty z niego w 2012 r. Najważniejsze będą jednak zmiany w jego ofercie. Krupiński twierdzi, że bank przede wszystkim poszerzy swoją ofertę, która ma wykraczać poza tradycyjne produkty bankowe. Tym samym Bank Pekao ma proponować swoim klientom większą ilość produktów ubezpieczeniowych i finansowych.

Nie powiodła się za to inna transakcja, również mająca na celu realizację planu repolonizacji banków. Kontrolowany przez PZU Alior Bank prowadził bowiem negocjacje na temat przejęcia Raiffeisen Bank Polska S.A., który jest jednym z najdłużej działających na polskim rynku banków z kapitałem zagranicznym.

Przejęcie Banku Pekao przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju będzie oznaczało, że blisko 52 proc. sektora bankowego znajdzie się pod kontrolą polskiego kapitału.

Na podstawie: forsal.pl, money.pl.