wegry-euParlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą ostatnie działania rządu Węgier. Europosłom nie spodobała się debata na temat przywrócenia kary śmierci, a także wysłana do obywateli ankieta na temat zjawiska imigracji i zagrożenia terrorystycznego.

Przyjęta przez Europarlament rezolucja wzywa Komisję Europejską do przyjrzenia się sytuacji na Węgrzech. Zgodnie z jej treścią, biurokraci mają przyjrzeć się kwestiom praw człowieka, poszanowania państwa prawa oraz przestrzegania wartości demokratycznych przez gabinet Viktora Orbána.

Uchwała potępia ostatnią debatę na temat przywrócenia kary śmierci na Węgrzech. Europosłowie uznali ją za sprzeczną z poszanowaniem godności ludzkiej, wolności, demokracji i państwa prawnego. Dodatkowo jej legalizacja miałaby łamać podstawowe przepisy prawne Unii Europejskiej.

Rząd w ostatnim czasie rozpoczął „narodowe konsultacje” na temat zjawisk imigracji oraz zagrożenia terrorystycznego. Według polityków w Brukseli, ankieta na ten temat jest „bardzo myląca i tendencyjna”, ponieważ sugeruje związek pomiędzy przyjęciem imigrantów a rozwojem terroryzmu.

na podstawie: politics.hu, dziennik.pl