Jak podaje internetowe wydanie patriotycznie ukierunkowanego węgierskiego tygodnika Barikád, kandydat partii Ruch na Rzecz Lepszych Węgier (Jobbik Magyarországért Mozgalom, Jobbik) na urząd burmistrza miejscowości Gyoengyoespata – Oszkár Juhász – wygrał wczorajsze wybory.

Gyoengyoespata od kilku lat boryka się z problemem mniejszości cygańskiej, która terroryzuje miejscową ludność. O urząd burmistrza tej miejscowości ubiegało się siedmiu kandydatów, w większości niezwiązanych z partiami politycznymi. Oszkár Juhász, opierając swoją kampanię wyborczą w dużej mierze na kwestii rozwiązania problemu z tzw. „nieprzystosowanymi obywatelami”, pokonał pozostałych kandydatów znaczną ilością głosów.

Od lutego bieżącego roku Jobbik przeprowadzał akcje patroli obywatelskich, organizowanych w miejscowościach gęsto zaludnionych przez Cyganów. Patrole przeprowadzane przez specjalnie przeszkolonych w tym celu nacjonalistów, były odpowiedzią na zauważalny w ostatnim czasie wzrost przestępstw popełnianych przez Cyganów w tym regionie – w tym w miejscowości Gyoengyoespata, gdzie spotkały się one z pozytywną reakcją miejscowej ludności.