Narodowy Bank Polski oszacował liczbę cudzoziemców przebywających w Polsce w związku z wykonywaniem przez nich pracy. Na podstawie przeanalizowanych przez niego danych można mówić o przynajmniej milionie pracujących imigrantów, spośród których blisko 900 tysięcy stanowią obywatele Ukrainy, a przede wszystkim o wzroście ich liczby w stosunku do ubiegłego roku.

Swoje szacunki nasz bank centralny opiera głównie na liczbie wydanych wiz do pracy i działalności gospodarczej, Kart Polaka, zezwoleń na pobyt, oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz informacji o osobach ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki tym danym liczbę obcokrajowców pracujących na terenie Polski można już ocenić na blisko milion osób, natomiast blisko 900 tys. z nich pochodzi z Ukrainy.

Trzeba jednocześnie podkreślić, że charakter pracy Ukraińców czy Białorusinów jest przede wszystkim czasowy, dlatego przyjmuje się, iż przebywają oni na terenie naszego kraju przez około siedem miesięcy w roku.

Poprzednie szacunki NBP na temat imigracji zarobkowej do Polski pochodziły z ubiegłego roku. Wówczas przeciętnie w Polsce miało pracować blisko 900 tys. imigrantów, z kolei w szczytowych momentach liczba ta sięgała blisko 1,2 mln. Całkowite oszacowanie liczby obcokrajowców pracujących w naszym kraju jest jednak trudne, zaś dane te wahają się w zależności od gromadzącego je źródła.

Na podstawie: forsal.pl.

Zobacz również: