Unia Europejska mimo problemów z surowcami energetycznymi kontynuuje realizację swojej polityki klimatycznej. Jednym z jej kolejnych elementów ma być wprowadzenie zakazu używania w domach pieców na gaz i węgiel. Nowe rozwiązania w tej kwestii mają być wprowadzane począwszy od 2027 roku.

Pakiet „Fit for 55” będzie wdrażany w życie mimo problemów spowodowanych przez wojnę na Ukrainie. Zakłada on osiągnięcie przez UE tzw. neutralności klimatycznej do 2050 roku. Z kolei do 2030 roku emisja dwutlenku węgla ma być zmniejszona o 55 proc.

Jednym z elementów unijnej polityki klimatycznej ma być również zakaz ogrzewania domów przy pomocy pieców węglowych i olejowych, a także gazowych.

Pierwsze zmiany w tym zakresie miałyby zacząć obowiązywać od 2027 roku. Wówczas wprowadzony zostanie zakaz montowania pieców wspomnianego typu w nowych budynkach. Od 2030 roku byłby on z kolei rozszerzony również na modernizowane obiekty.

Na podstawie: businessinsider.com.pl.