Rośnie liczba ukraińskich imigrantów zajmujących wysokie stanowiska kierownicze w firmach funkcjonujących na terenie naszego kraju. Co jednak najbardziej niepokojące, Ukraińcy pełnią funkcje kierownicze nie tylko w sektorze prywatnym, lecz również w polskich urzędach publicznych.

Po raz kolejny w ostatnim czasie wzrosła liczba pozwoleń na pracę wydawanych Ukraińcom. W pierwszym półroczu ubiegłego roku przyznano ich około 110 tys., podczas gdy w analogicznym okresie bieżącego roku było ich już blisko 162 tys. Przedstawiciele agencji zatrudnienia podkreślają przy tym, że zainteresowanie imigrantami ze strony polskiego biznesu w ogóle się nie zmniejsza.

Zwiększa się z kolei liczba ukraińskich imigrantów, którzy przyjeżdżają do Polski wykonywać nie proste prace niewymagające niemal żadnych kwalifikacji, ale zaczynają obejmować kierownicze stanowiska. Z danych wynika, że przybysze zza naszej wschodniej granicy nie pracują już tylko w sektorze prywatnym, stąd pełnią też funkcje przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników.

Jeśli chodzi o stanowiska wymagające wyższych kwalifikacji wzrost jest coraz bardziej widoczny. W pierwszym półroczu bieżącego roku w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku liczba zezwoleń dla urzędników wzrosła z 263 do 404 zezwoleń, specjalistów z 1670 do 2235 zezwoleń, zaś pracowników zawodów medycznych z 86 do 101. Ponadto ściągamy z Ukrainy więcej nauczycieli, ponieważ wydano 86 zezwoleń w porównaniu do 60 w ubiegłym roku.

Na podstawie: bankier.pl, pb.pl.