Wrocławskie Centrum Ukraińskiej Kultury i Rozwoju wprowadziło do swoich szkoleń wiedzę z zakresu uzyskiwania polskiego obywatelstwa. Podobne kursy odbywają się za pieniądze z budżetu polskiego państwa oraz od Unii Europejskiej, przeznaczone na integrowanie imigrantów z ich nowym miejscem zamieszkania.

Wspomniana instytucja funkcjonuje dzięki działalności Fundacji Ukraina, oficjalnie zajmującej się wspomaganiem Ukraińców mieszkających w naszym kraju, lecz dodatkowo pomagającej w ściąganiu imigrantów zza wschodniej granicy. Samo szkolenie dla obcokrajowców zostało przeprowadzone w ramach programu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”.

Jego głównymi sponsorami są budżet Rzeczpospolitej Polskiej, Unia Europejska oraz Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Szkolenia w zakresie składania dokumentów o przyznanie polskiego obywatelstwa miały na celu pomoc ukraińskim imigrantom, ponieważ procedura ta jest „skomplikowana i długotrwała”. Ponadto w wydarzeniu mogli brać udział także obywatele Białorusi i Rosji.

To tylko jeden z elementów wydarzeń organizowanych przez Wrocławskie Centrum Ukraińskiej Kultury i Rozwoju. Doradza ona również ukraińskim imigrantom w zakresie składania wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce, uzyskiwania Karty Polaka, legalizacji pobytu dziecka, zawierania małżeństw czy też pobierania pieniędzy z programu 500+ oraz płacenia zerowej składki PIT dla osób poniżej 26. roku życia.

Na podstawie: facebook.com/CUKR.Wroclaw, fundacnaukraina.eu.