Grupa naukowców i ludzi kultury powołała w Serbii specjalny zespół prawny, którego celem będzie reprezentowanie na arenie międzynarodowej Serbów cierpiących na raka w wyniku bombardowań NATO podczas konfliktu w byłej Jugosławii w 1999 roku. Amerykańskie lotnictwo wraz z sojusznikami użyło wówczas kilkadziesiąt tysięcy bomb ze zubożonym uranem, a w Kosowie z powodu efektów ich działania miało umrzeć nawet kilkuset włoskich żołnierzy.

Serbska Akademia Nauk i Umiejętności, grupująca naukowców oraz ludzi kultury, poinformowała o powołaniu specjalnego zespołu prawnego, którego głównym celem będzie zbadanie wydarzeń z czasu konfliktu w byłej Jugosławii, a następnie reprezentowanie poszkodowanych na arenie międzynarodowej w sporach z państwami odpowiedzialnymi za bombardowania z 1999 r. Obecnie do zespołu ma już należeć 26 prawników i specjalistów z Serbii, Niemiec, Francji, Włoch, Rosji, Chin, Wielkiej Brytanii oraz Turcji.

Ich celem będzie udowodnienie, iż w wyniku zrzucenia na tereny dawnej Jugosławii blisko 31 tys. bomb ze zubożonym uranem wiele osób zachorowało na raka. Wspomniany zespół zajmuje się już grupą 50 chorych mieszkańców Niszu w południowej Serbii z całą dokumentacją medyczną, a samym impulsem do zajęcia się tą sprawą była niedawna informacja serbskiego resortu zdrowia, który poinformował, iż średnio jedno serbskie dziecko dziennie zaczyna chorować na nowotwór.

Sama afera wokół użycia rakotwórczych bomb ze zubożonym uranem wybuchła blisko szesnaście lat temu, kiedy oficjalnie zajęto się sprawą śmierci kilkuset włoskich żołnierzy, którzy służyli na terytorium Kosowa oraz Bośni i Hercegowiny oraz później w Iraku i Afganistanie, czyli państwach zaatakowanych w wyniku inicjatywy Amerykanów. Według organizacji pozarządowych blisko 331 włoskich żołnierzy zmarło z powodu raka lub białaczki, a na choroby nowotworowe zachorowało blisko 3764. Włoskie władze do dzisiaj nie chcą jednak zaakceptować roszczeń ich rodzin.

Bombardowanie Serbii rozpoczęło się 24 marca 1999 r. bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ, zaś celem akcji przeprowadzonej przez Stany Zjednoczone i inne państwa NATO było zmuszenie serbskich przywódców, aby zaprzestali kontynuowania walki na terytorium Kosowa, co ostatecznie przyniosło rezultat po 78 dniach nalotów.

Na podstawie: balkaninsight.com, danas.rs.