W imieniu Narodowego Rzeszowa mamy zaszczyt zaprosić wszystkich na Marsz Patriotyczny, który odbędzie się w stolicy Podkarpacia w sobotę 15 grudnia o godzinie 17. Tegoroczny grudniowy marsz organizowany przez naszą grupę drugi raz, przybierze szerszą formułę. Wspomni on zarówno o ciągle żywych krwawych rocznicach z najnowszej historii Polski oraz o aktualnych problemach społeczno-gospodarczych trapiących najliczniejsze grono naszych rodaków.

Nie jest przypadkowa sama data wydarzenia czyli 15 grudnia i nie jest to tylko motywacja praktyczna z racji wolnego dnia od pracy i zajęć szkolnych, akademickich. Marsz ten ma bowiem w kontekście dzisiejszych problemów wspomnieć o obydwu grudniowych rocznicach.

Wobec powyższego manifestacja składać się będzie niejako z dwóch części tematycznych:
1) przywołanie pamięci ofiar Grudnia ’70 i Stanu Wojennego
2) podniesienie aktualnych problemów ekonomiczno-bytowych Polaków

W naszym ujęciu obie kwestie się łączą i są ze sobą silnie sprzężone, ponieważ przyczyną wystąpień społecznych w Grudniu 1970 były jak wiadomo drastyczne podwyżki cen tuż przed tak istotnymi dla Polaków świętami Bożego Narodzenia(czyli właśnie motywacja bytowo-ekonomiczna, która potem dostała swą nadbudowę ideową), zaś sama rewolta była kamieniem węgielnym dla powstania 10 lat później Solidarności. Do pamięci o poległych wtedy kolegach odwoływali się późniejsi przywódcy związkowi, a sprawa ich upamiętnienia była jedną z kości niezgody z władzą.

Dlatego też chcielibyśmy w tej manifestacji podnieść rzecz zasadniczą – minęło ponad 40 lat od rewolty na Wybrzeżu, a stosunek pogardy władzy dla zwykłego, szarego człowieka nie zmalał. Chcemy zatem głośno zapytać władzy czy swoją totalną ignorancją wobec realnych problemów polskiego społeczeństwa, transferom kolejnych uprawnień polityczno-gospodarczych do obcego ośrodka decyzyjnego, rzeczywiście chce doprowadzić do kolejnego „Grudnia”.

Rozlew bratniej krwi to zawsze rzecz najsmutniejsza dla każdego patrioty, toteż manifestacja ma podnieść problemy, które być może niektórym wydają się odległe, ale jako potencjalne przyczyny z całą stanowczością warte podniesienia już teraz.

Hasłem przewodnim marszu zatem będzie:

„O pamięć dla poległych – O chleb i godność dla dzieci”

Intencją demonstracji byłoby zatem zarówno przypomnienie o braku rozliczenia zbrodni komunistycznych oraz o analogiach historycznych w związku z bieżącymi problemami społeczeno-gospodarczymi.

Tych problemów, bolączek, patologii niestety można wymieniać sporo:
rosnące bezrobocie, drożyzna cenowa niewspółmierna do zarobków przeciętnego Polaka, rosnące podatki, złodziejski ZUS, bankructwa firm i zadłużenie miast, nieudolny system edukacji, fatalna służba zdrowia, gigantyczne zadłużenie publiczne, ograniczone perspektywy dla emigrującego młodego pokolenia, rozwarstwienie społeczne oraz zanik naszej suwerenności polityczno-gospodarczej czego najlepszym przykładem jest chociażby unijny pakiet klimatyczny uderzający w najuboższych Polaków, ale i całą gospodarkę oraz wiele innych problemów.

Trasa i plan manifestacji będzie wyglądał następująco:

Zbiórka manifestantów przewidziana jest pod Urzędem Wojewódzkim, zaś start manifestacji nastąpi z początku ulicy Grunwaldzkiej o godzinie 17.

W ramach pierwszej części tematycznej przejdziemy wspomnianą ulicą Grunwaldzką pod Kościół Farny, by złożyć tam znicze pod tablicą i Krzyżem, który był ważnym miejscem dla rzeszowskiej opozycji niepodległościowej tamtego okresu.
Następnie ulicą 3 Maja i Aleją Lubomirskich wygłaszając hasła związane z drugim przewodnim hasłem przejdziemy na plac Armii Krajowej gdzie nastąpią przemówienia

Nad marszem objął patronat Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” oraz Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Zaś patronat medialny dobrze znane wszystkim portale: Autonom.pl i Narodowcy.net

Jednocześnie w imieniu Narodowego Rzeszowa zapraszamy na marsz wszystkie podkarpackie organizacje i grupy narodowe oraz wszelkich niezrzeszonych patriotów. Marsz wolny będzie od wszelkich szyldów partyjnych i taki jest też wymóg organizatorów stawiany wszystkim uczestnikom.

Informacje praktyczne:

– uczestnicy marszu zobowiązani są dostosowywać się do uwag i zaleceń organizatorów
– prosimy o nie przynoszenie własnego nagłośnienia
– na demonstracji obowiązuje należyta powaga (zwłaszcza jeśli chodzi o pierwszą część)
– zakazane jest eksponowanie szyldów i emblematów partii politycznych
– wszystkie banery i flagi poszczególnych organizacji i grup umieszczamy tylko i wyłącznie z boku kolumny marszowej, środek zarezerwowany jest dla innych celów
– nie wolno odpalać jakichkolwiek środków pirotechnicznych (niestety jest to wymóg świeżo obowiązującej ustawy, a nie nasza decyzja)

Wydarzenie na Facebook’u:  facebook.com/events/426037447449585


za: Narodowy Rzeszów