bothaLider partii Bojowników Wolności Gospodarczej (EFF) Julius Malema wezwał swoich zwolenników aby usunęli „wszystkie pomniki, które są pamiątką apartheidu”. W rzeczywistości chodzi o wszystkie pomniki dotyczące państwa stworzonego przez białych Afrykanerów. Malema, znany z radykalnych wystąpień przeciwko białej mniejszości RPA, jest byłym liderem młodzieżówki rządzącego krajem Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC). Wielokrotnie krytykowany był za podsycanie nastrojów nienawiści wobec białych, publicznie śpiewanie pieśni „Zastrzelić farmerów, zastrzelić Burów”. Pochwala on także wywłaszczanie białych w stylu w jakim zrobiono to w Zimbabwe.

Teraz Malema i jego nowa partia na celownik wzięli pomniki burskich bohaterów i wszystkie elementy mówiące o historii i kulturze Burów na południowowafrykańskiej ziemi. „Wzywam was… Rewolucja nie jest działalnością legalną. Musicie przestać słuchać rzeczy typu: to jest nielegalne. Wzywam was bojownicy z Kapsztadu aby obalić posąg Louisa Bothy znajdujący się przy parlamencie. Nie obchodzi mnie jak zostanie to zrobione.” – mówił Malema do swoich sympatyków.

Malema wzywał do zniszczenia pomnika generała Louisa Bothy stojącego przed parlamentem w Kapsztadzie. Louis Botha był bohaterem drugiej wojny burskiej, wpływowym politykiem społeczności afrykanerskiej i pierwszym premierem Związku Południowoafrykańskiego, poprzednika dzisiejszej Republiki Południowej Afryki. Był on także dowódcą brytyjskiej misji wojskowej w Polsce podczas wojny polsko-bolszewickiej. Przez społeczność burską traktowany jest jako jeden z twórców afrykanerskiej państwowości. Należy wspomnieć także, że ziemie pod osadnictwo Burowie otrzymali od króla Zulusów Dinuzulu, którego wsparli w walce z jego przeciwnikiem politycznym Zibhebhu. Na otrzymanych terenach powstać miała pierwsza niezależna burska republika.

Malema wzywał do obalenia tego, i innych pomników podczas demonstracji zwolenników swojej partii z okazji Dnia Praw Człowieka. W tym miejscu należy podkreślić, że Malema jest zwolennikiem wywłaszczania białych właścicieli ziemskich bez rekompensat, stosowania tzw. pozytywnej dyskryminacji wobec białych, aktywnie zwalcza język afrikaans, którym posługują się Burowie, na różnych płaszczyznach (np. w edukacji czy instytucjach).

Malema namawiał swoich zwolenników do niszczenia pomników burskich, mówiąc, że jest to ich rewolucyjnym obowiązkiem. Julius Malema i jego partia prezentują komunistyczne poglądy doprawione nienawiścią wobec białej społeczności RPA. Po odejściu z ANC skupia się o także na krytyce rządu. W ostatnim czasie namawiał on swoich zwolenników do zajmowania siłą niezamieszkanych budynków i ziemi. Członkowie i sympatycy jego partii noszą charakterystyczne czerwone berety a na swoich manifestacjach zapowiadają koniec dobrych czasów dla białych w południowej Afryce.

na podstawie: timeslive.co.za