Produkcja przemysłowa wzrosła w Polsce w skali rocznej o blisko 4,9 procenta, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w całej Unii Europejskiej oraz czterokrotnie więcej niż w całej strefie euro. Jednocześnie nasz kraj wytwarza dalej niewielki procent całego unijnego PKB.

W lutym polska produkcja przemysłowa miała wzrosnąć w skali rocznej o 4,9 proc., natomiast w lutym o blisko 4,3 proc, co tymczasem oznacza, iż w skali miesięcznej wzrost ten wyniósł 0,6 proc. wobec zerowego wzrostu w styczniu. Jednocześnie przez rok wskaźniki te w Unii Europejskiej wyniosły 2,1 proc., a w strefie euro zaledwie 1,2 proc. Główny Urząd Statystyczny poinformował przy tym, że w skali roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych była w lutym o 1,2 proc. wyższa niż przed rokiem.

Jednocześnie najnowsze dane Eurostatu wskazują, iż polska gospodarka wytworzyła zaledwie 2,9 proc. całego unijnego PKB. Najsilniejsza w UE jest wciąż gospodarka niemiecka, która wyprodukowała około 21 proc. PKB całej Unii. Drugie miejsce zajmuje Wielka Brytania z 16 proc., a trzecie Francja z 15 proc.

Na podstawie: wgospodarce.pl, money.pl.