Szwedzki urząd antydyskryminacyjny zajmie się sprawą kampanii rekrutacyjnej koncernu elektroenergetycznego ABB. Była ona bowiem skierowana wyłącznie do kobiet, dlatego teraz instytucja podlegająca szwedzkiemu resortowi pracy sprawdzi, czy nie doszło przy tej okazji do dyskryminacji mężczyzn poszukujących pracy.

Rzecznik do spraw Dyskryminacji jest organem podlegającym szwedzkiemu Ministerstwu Pracy. Jego podstawowym celem jest walka z przejawami dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną czy poglądy polityczne. Urząd sprawdza więc wszelkiego rodzaju doniesienia o możliwych przypadkach podobnych zachowań.

Instytucja wzięła więc pod lupę szwajcarsko-szwedzki koncern elektroenergetyczny ABB. Żąda ona więc wyjaśnień, dlaczego w swoich niedawnych reklamach rekrutacyjnych firma poszukiwała do pracy jedynie kobiety. Dodatkowo Rzecznik chciałby ponadto uzyskać informację, czy ABB podejmie działania wobec osób dyskryminowanych.

Co ciekawe, przedsiębiorstwo poszukiwało pracowników płci żeńskiej, aby zrealizować program uruchomiony w 2012 roku. ABB postawiło sobie wówczas za cel zwiększenie liczby kobiet pracujących w firmie. Całkiem niedawno koncern zapowiedział zresztą, że w przeciągu najbliższych dwóch lat będzie ich więcej również w samym zarządzie.

Na podstawie: friatider.se.