Polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w rozmowie z rosyjskimi mediami wyraził gotowość podjęcia dialogu z Rosją, który miałby dotyczyć przede wszystkim najbardziej drażliwych kwestii we wzajemnych relacjach dyplomatycznych. Rosyjski resort spraw zagranicznych jest przy tym otwarty na rozmowy, ale pod warunkiem szczerych intencji z polskiej strony.

Czaputowicz w rozmowie z rosyjską agencją informacyjną TASS nie ukrywał, iż obecne polsko-rosyjskie relacje są niezwykle chłodne, zaś jego niedawne spotkanie z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem w Helsinkach było niezwykle ważne. Rozmowy toczone w stolicy Finlandii miały jego zdaniem pokazać gotowość obu państw do podjęcia dialogu, w tym także na temat najbardziej drażliwych tematów. Dla władz w Warszawie kluczowy ma być w tym kontekście zwrot wraku Tupolewa, który w 2010 roku rozbił się pod Smoleńskiem.

Według Czaputowicza Polska i Rosja maja odmienne spojrzenie na wiele kwestii międzynarodowych, ale istnieją również obszary w których możliwy jest dialog. Polska jest bowiem obecnie członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ , dlatego oba państwa współpracują pragmatycznie w ramach funkcjonowania tego organu. Ponadto Rosja została zaproszona do pracy w ramach grup roboczych powołanych do życia podczas konferencji bliskowschodniej w Warszawie, która została zorganizowana w lutym tego roku.

W stosunkach dwustronnych Czaputowicz miał z kolei zasugerować odnowienie polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych. Dzięki temu powstałaby możliwość nawiązania dodatkowych kontaktów w celu omówienia najbardziej palących kwestii. Jednocześnie polski MSZ jest gotowy do zmiany nazwy tej komisji oraz jej składu, a także do sformułowania nowych tematów przez nią poruszonych. Polska chciałaby tym samym powrócić do dialogu prowadzonego przez ekspertów, aby stworzyć podstawy do wspólnej interpretacji skomplikowanej historii wzajemnych relacji.

Na wywiad szefa polskiej dyplomacji dla agencji TASS zareagował rzecznik rosyjskiego MSZ, Artiom Kożyn. Zadeklarował on chęć podjęcia „wszelkiego konstruktywnego dialogu” z Polską, o ile intencje polskiej strony są szczere. Rosyjska dyplomacja ma bowiem dostrzegać wiele kwestii wymagających omówienia.

Na podstawie: tass.ru, dziennik.pl.