Dyrektorka francuskiej szkoły podstawowej w Montargis, w południowej części Paryża postanowiła wyjść naprzeciw wymogom politycznej poprawności i zrezygnować w tym roku z wizyty św. Mikołaja w szkole. W liście adresowanym do rodziców dyrektorka wyjaśniła, że rezygnacja z tej tradycji jest „wyrazem szacunku dla tych o innych przekonaniach oraz zasad świeckiej edukacji”. W zastępstwie zaproponowano dzieciom teatr kukiełkowy.

Sprawą zajęli się lokalni radni, którzy zwrócili się do ministerstwa edukacji o kontrolę podobnych zachowań we francuskich szkołach. Tym samym sprawili, że dzieci z Montargis nie zostaną pozbawione tradycyji w imię politycznej poprawności.

Nie jest to odosobniony przypadek we Francji, kraju dotkniętym problemem multikulturalizmu. W 2010 roku władze zakazały organizacji festiwalu z tradycyjnym francuskim jedzeniem, m.in. winem i kiełbasą, w paryskiej dzielnicy Goutte-d’Or, którą w dużej części zamieszkują muzułmanie. Zakaz ten wspierany był przez liczne organizacje „antyrasistowskie”, lewicowe partie polityczne i także motywowany był „szacunkiem dla innych”, którego odmawia się rdzennym mieszkańcom Francji czy europejskim chrześcijanom.

Walka z tradycją Świąt Bożego Narodzenia staję się przykrą rzeczywistością krajów Europy Zachodniej, które borykają się z masową pozaeuropejską imigracją. Odnotowywane jest wiele przypadków zakazów przystrajania świątecznymi ozdobami budynków publicznych, prezentowania w miejscach publicznych symboli odwołujących się do Świąt. W politycznie poprawnej nowomowie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia zamienione zostały na „życzenia sezonowe” (w języku angielskim słowo „Christmas” w życzeniach zamieniono na słowo „Holiday” lub „Season’s”).

Podobna sytuacja ma miejsce w Brukseli, gdzie władze postanowiły zamienić stawianą co roku na centralnym placu miasta choinkę na abstrakcyjne, świecące kostki. Mieszkańcy miasta, którzy są Belgami, są oburzeni decyzją władz i nie kryją się z wypowiedziami o jej przyczynach. W rozmowach z prasą zwracają uwagę na dużą liczbę muzułmanów zamieszkujących Brukselę i sugerują strach rządzących przed tą społecznością. Ostatnie szacunki z 2010 roku pokazują, że muzułmanie stanowią 22 procent populacji Brukseli i okolic. Tysiące mieszkańców miasta podpisało na Facebooku petycję domagającą się przywrócenia choinki na miejski plac.

Społeczne niezadowolenie z politycznie poprawnych kroków zabraniających Europejczykom kultywowania ich tradycji jest widoczne coraz bardziej. Wysyła to rządzącym czytelny sygnał: nie prosiliśmy się o masową imigrację i nie zamierzamy wobec niej rezygnować z naszych tradycji i naszej kultury. Jeśli cudzoziemcy nie są w stanie zaakceptować i uszanować  zwyczajów europejskich narodów… nikt nie trzyma ich tu siłą.