Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła przetarg rozpisany przez Komendę Główną Policji. „Stróże prawa” mieli złamać przepisy podczas próby modernizowania policyjnego systemu radiowego, dodatkowo kontynuując całą procedurę mimo świadomości, że narusza obowiązujące procedury przetargowe.

Policja zdecydowała się na usprawnienie, a przede wszystkim unowocześnienie swojego systemu komunikacji. Z tego powodu podpisała umowę z Motorola Solutions dotyczącą rozbudowy systemu Tetra, dzięki któremu na jednych falach radiowych możliwe jest prowadzenie nawet czterech niezależnych od siebie rozmów telekomunikacyjnych.

Porozumienie zostało jednak podpisane z „wolnej ręki”, a więc Komenda Główna Policji prowadziła na ten temat negocjacje tylko z jednym wykonawcą usługi. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej nie miała do tego prawa, ponieważ jednocześnie trwało już postępowanie w ramach normalnego trybu zamówień publicznych.

Policja w ten sposób nie tylko złamała obowiązujące przepisy, ale dodatkowo miała tego pełną świadomość, bo w żaden sposób nie zachodziły przesłanki pozwalające na otwarcie przetargu w ramach „wolnej ręki”. Media podkreślają, że jak na razie Komenda nabrała w usta i nie chce komentować całej sprawy.

Sam przetarg dotyczył modernizacji sieci radiowej w trzynastu polskich miastach, a został on rozpisany 1 września 2018 r. Policja wybrała ofertę Motorola Solutions odrzucając dwie inne propozycje, stąd pozostałe podmioty uczestniczące w przetargu złożyły odwołanie. Zarzucały one Motoroli, że ta nie zaprezentowała konkretnego modelu oferowanego urządzenia, chociaż był to jeden z wymogów wpisanych w warunki zamówienia.

Na podstawie: dziennik.pl.