Stacja RMF FM dotarła do wytycznych dla komisariatów, sporządzonych przez Biuro Logistyki Komendy Głównej Policji. Dotyczą one przede wszystkim oszczędzania na prądzie i ciepłej wodzie, co spowodowane jest ich wysokimi cenami oraz brakiem pól miliarda złotych w policyjnym budżecie. Problemy finansowe związane z rosnącymi kosztami utrzymania ma również Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Komenda Główna Policji zobowiązała przełożonych policjantów do poinstruowania ich w sprawie przejścia na tryb oszczędnościowy. Zalecono więc „racjonalnie korzystać ze sztucznego oświetlenia”, czyli gasić światło po wyjściu nie tylko z pomieszczeń biurowych. Oszczędzanie na prądzie ma bowiem dotyczyć także korytarzy czy toalet.

Urządzenia elektroniczne na komisariatach i posterunkach nie mogą pozostawać w stanie czuwania, a listwy zasilające powinny być wyłączane. Według RMF FM policjantom nakazano również przykręcanie kaloryferów oraz zakazano używania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń grzewczych. Kontrolowane będzie też zużycie wody przez funkcjonariuszy.

Obecnie w policyjnym budżecie ma brakować blisko pół miliarda złotych, które powinny zostać przeznaczone na wydatki rzeczowe. Ogółem służby kosztują budżet państwa coraz więcej pieniędzy. Centralne Biuro Antykorupcyjne mimo otrzymania już dodatkowych funduszy nie jest w stanie opłacić składek ubezpieczeniowych czy kamizelek kuloodpornych dla swoich funkcjonariuszy.

Na podstawie: rmf24.pl, infosecurity24.pl.