W nawie posiadającej ponad tysiącletnie tradycje katedry w Rochester zorganizowano… pole golfowe. W ten sposób miejscowa diecezja Kościoła Anglii chce przyciągnąć wiernych, którzy poprzez skorzystanie z jej oferty będą mogli także dowiedzieć się o wierze i zbudować „zarówno emocjonalne, jak i fizyczne mosty”.

Katedra w Rochester powstała w VII wieku z inicjatywy Świętego Justa z Canterbury , lecz w swoim obecnym kształcie funkcjonuje od początku XI wieku. Od czasu reformacji należy do Kościoła Anglii, który zdecydował się kilka tygodni temu na kontrowersyjny projekt, mocno zmieniający religijny charakter tej świątyni.

W nawie katedry urządzono bowiem liczące dziewięć dołków pole golfowe, ponieważ zdaniem anglikańskich duchownych właśnie w ten sposób będzie można dotrzeć do dotychczasowych albo nowych wiernych, w tym także do rodzin z dziećmi. Poprzez skorzystanie z pola będą oni mogli poszerzyć wiedzę na temat wiary chrześcijańskiej.

Ponadto będą mogli oni budować „zarówno emocjonalne, jak i fizyczne mosty”, zaś to stwierdzenie przedstawicieli Kościoła Anglii odnosi się do samej konstrukcji pola golfowego. Znajdują się bowiem na nim repliki słynnych londyńskich mostów, mające być metaforą porozumień z innymi ludźmi jakie powinno się współcześnie budować.

Jednym z najbardziej znanych krytyków tego pomysłu jest dr Gavin Ashenden, biskup anglikańskiego Kościoła Episkopalnego. Według niego autorzy instalacji popełniają poważny błąd, który najprawdopodobniej został zrodzony z desperacji, zaś samo uznanie ludzi za tak trywialnych, iż będą oni poszukiwać Boga poprzez grę w golfa jest bardzo niepokojące.

Na podstawie: bbc.com.