Eurobarometr wskazuje na rosnące poparcie Europejczyków dla legalizacji związków partnerskich osób tej samej płci. Trend ten nie omija także naszego kraju, stąd obecnie za takim rozwiązaniem prawnym opowiedziałoby się 45 procent ankietowanych, co oznacza wzrost o blisko siedemnaście punktów procentowych w stosunku do ostatniego sondażu.

Blisko 76 proc. Europejczyków uważa, że osoby LGBT powinny mieć takie same prawa co osoby heteroseksualne, natomiast tylko 20 proc. mieszkańców naszego kontynentu ma zupełnie odmienne zdanie.  Na czele rankingu znajdują się, bez większego zresztą zaskoczenia, państwa zachodnioeuropejskie: Szwecja (98 proc. ), Holandia (97 proc.), Hiszpania (91 proc.) i Wielka Brytania (90 proc.).

Przeciwległy biegun tworzą z kolei kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród najmniej tolerancyjnych dla pederastów nacji znajdują się Słowacy (31 proc. poparcia przy 59 proc. przeciwników tej formy równości), Rumuni (38 proc. zwolenników przy 54 proc. przeciwników), Bułgarzy (39 proc. do 45 proc.) oraz Chorwaci (44 proc. do 51 proc.).

W tym zestawieniu Polska jest siódma od końca w całej Unii Europejskiej pod względem niechęci do zrównania w prawach osób heteroseksualnych i homoseksualnych. Liczba zwolenników równości wynosi więc 49 proc.,  45 proc. sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu, z kolei 6 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

Nieco mniejsza liczba Europejczyków popiera z kolei równość małżeństw homoseksualnych i związków partnerskich osób tej samej płci. Za takim rozwiązaniem opowiada się 69 proc. ankietowanych, podczas gdy liczba przeciwników oscyluje wokół 26 proc. W tym przypadku Polacy są przeciwnikami realizacji tego typu postulatów ruchu LGBT, ponieważ popiera je 45 proc. osób przy blisko 50 proc. sprzeciwiających się takim zmianom w prawie.

Ostatnie dane Eurobarometru, opublikowane wiosną 2015 r., były dużo bardziej pozytywne dla obrońców modelu normalnej rodziny w Polsce. Wówczas liczba zwolenników równości związków homoseksualistów i osób heteroseksualnych była mniejsza o blisko 17 pkt. proc.

Na podstawie: radiozet.pl, interia.pl.