Dokładnie 47 procent Polaków, według badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską, widziałoby lepszą przyszłość naszego kraju poza strukturami Unii Europejskiej. Pod tym względem jesteśmy na drugim miejscu w całej Wspólnocie, bo gorszą opinię od nas mają na temat unijnych struktur jedynie obywatele Słowenii.

Twórcy sondażu przygotowanego przez Dyrekcję Generalną do spraw Komunikacji Społecznej przy Komisji Europejskiej zadali obywatelom państw unijnych szereg pytań, a jedno z nich brzmiało: „mój kraj mógłby lepiej stawić czoła przyszłości poza Unią”. Najwięcej, bo blisko 48 proc. respondentów zgodziło się z takim stwierdzeniem na Słowenii, natomiast Polska uplasowała się na drugim miejscu z wynikiem 47 proc.

Pod tym względem Polacy i Słoweńcy są dużo bardziej krytyczni wobec UE niż obywatele Wielkiej Brytanii, choć dwa i pół roku temu zdecydowali oni w specjalnym referendum o opuszczeniu jej struktur. Lepszą przyszłość po brexicie widzi więc przed swoim krajem 42 proc. Brytyjczyków, zaś przeciwnego zdania jest 45 proc. Jednocześnie na Słowenii i w Polsce wciąż duży jest odsetek sympatyków Unii, ponieważ odpowiednio 48 i 45 proc. obywateli obu państw nie zgadza się z takim postawieniem sprawy.

Zupełnie inaczej poglądy na temat UE rozkładają się w kilku innych europejskich państwach. W Holandii 87 proc. obywateli widzi lepszą przyszłość w ramach swojego członkostwa w UE, a równie wysokie poparcie dla Wspólnoty można odnotować w Danii (80 proc.), Niemczech (78 proc.) czy Finlandii (76 proc.). Tuż za zachodnimi społeczeństwami uplasowali się pod tym względem mieszkańcy Litwy i Estonii (po 73 proc.).

Na podstawie: money.pl, forsal.pl, rmf24.pl.