Sondaż CBOS wskazuje na znaczący poziom społecznego niezadowolenia, jako reakcji na ogólne realia życia w naszym kraju. 57% ankietowanych jest niezadowolonych z rozwoju sytuacji w kraju. Procent zadowolonych jest dużo mniejszy i wynosi zaledwie 26 punktów. 17% respondentów stwierdziło, iż nie ma w tej kwestii własnego zdania.

Połowa ankietowanych (dokładnie 50%) negatywnie wypowiada się o sytuacji politycznej w naszym kraju. 35 procent uważa ją jako przeciętną, zaś jedynie 9 procent respondentów wypowiada się o niej pozytywnie. 17 procent ankietowanych dobrze ocenia sytuację gospodarczą Polski, przy 38 procent, którzy jednoznacznie oceniają ją jako złą. Najliczniejszą jednak grupę stanowią osoby, które nie potrafią wskazać czy jest ona dobra, czy też zła.

Poddani badaniu Polacy w ocenie sytuacji materialnej własnego gospodarstwa domowego najczęściej wskazują wartość „przeciętna” (w przypadku 45 procent ankietowanych), 41 procent ocenią ją nawet jako dobrą, zaś źle wypowiada się o niej 14% z ogółu respondentów.

Patrząc w przyszłość Polacy są raczej sceptycznie nastawieni. 47 procent ankietowanych jest zdania, ze sytuacja się nie zmieni, zaś 35% stwierdziło, że pogorszy się.

na podstawie: CBOS