lekiOgraniczenia finansowe budżetu domowego główną przyczyną rezygnacji z podjęcia leczenia. Centrum Badań Opinii Społecznej w czerwcu bieżącego roku przeprowadziło metodą wywiadu bezpośredniego obserwację dotyczącą nawyków dorosłych Polaków w zakresie leczenia i korzystania ze służby zdrowia. Jego wnioski (mimo ogólnej poprawy względem roku 2000) nadal świadczą o zaniechaniach instytucjonalnych rządzących względem państwowej opieki zdrowotnej.

Ankietowani odpowiedzieli, że nadal główną motywacją rezygnacji z wykupienia leków bądź świadczeń zdrowotnych jest ciężka sytuacja materialna gospodarstwa domowego. Najczęściej zaniechano wykupienia leków czy też leczenia zębów (ok. 7% respondentów), jak również rezygnowano z porad lekarzy specjalistów (6% procent poddanych badaniu). Fundacja wskazała szczegółowo, że Polacy zmuszeni byli rezygnować także między innymi z zabiegów rehabilitacyjnych, wizyty u internisty, protetyka (3% ankietowanych), wykonania badań diagnostycznych, zakupu przyrządów wspomagających rehabilitacje czy leczenia sanatoryjnego (2% badanych). W skrajnych przypadkach respondenci rezygnowali całkiem z zabiegów chirurgicznych bądź leczenia szpitalnego (1% ankietowanych).

CBOS podkreślił również, że w związku ze starymi problemami związanymi z niewydolnością kontraktowego systemu NFZ, połowa ankietowanych zmuszona była w pierwszym półroczu skorzystać z prywatnej służby zdrowia, finansując usługi medyczne i naruszając tym samym zgromadzone oszczędności.

Na podstawie: cbos.pl