Skazany na 26 lat więzienia za zabójstwo w obronie własnej, hiszpański nacjonalista Josué Estébanez de la Hija, został przetransportowany do nowego zakładu karnego w południowej Hiszpanii, uchodzącego za jedno z najcięższych więzień w tym kraju. Josué, którego sprawa odbiła się echem medialnym w całej Europie, może znajdować się w ciężkiej sytuacji, bowiem w jego nowym miejscu odosobnienia przebywa obecnie bardzo wielu nielegalnych imigrantów skazanych za poważne przestępstwa. Wiadomo również, że będzie on miał jedynie godzinę na spacer po dziedzińcu, pozostałe 23 spędzając w celi, podczas gdy pozostałym skazanym przysługują większe przywileje. Nie można też wykluczyć, iż podobnie jak w poprzednich zakładach, Josué może się spotykać z innymi szykanami od pracowników służby więziennej.
Inicjatorzy akcji solidarnościowych, związani m.in. ze stroną Freedom for Josué, apelują o symboliczne ukazywanie wsparcia poprzez wysyłanie listów, zdjęć i kartek pocztowych na nowy adres Estébaneza. Z Josué można się kontaktować w języku hiszpańskim oraz angielskim – adres do zakładu karnego w El Puerto de Santa Maria znajduje się na podanej wcześniej stronie, pod zakładką Letters/support. Natomiast w celu dokładnego zapoznania się ze sprawą Josué wystarczy -również na wspomnianej stronie- udać się do zakładki Polish, gdzie została opisana w naszym języku.