Parlament Europejski zatwierdził pakiet nowych regulacji, przygotowanych z myślą o osobach pracujących dorywczo albo zatrudnianych krótkoterminowo. Dzięki temu będą oni informowani przez pracodawców o zasadniczych aspektach ich umowy o pracę, nie będą mogli być ograniczani w aktywności w innych przedsiębiorstwach, zaś ich okresy próbne nie będą mogły trwać dłużej niż sześć miesięcy.

Na wprowadzenie nowych przepisów zgodzili się nieformalnie ministrowie państw Unii Europejskiej, natomiast Parlament Europejski przegłosował je stosunkiem głosów 466 do 145. Tym samym minimalnymi prawami objęte zostały osoby zatrudnione krótkoterminowo lub dorywczo, pracownicy na żądanie, osoby wykonujące pracę dla platform internetowych, a także płatni stażyści i praktykanci, o ile pracują oni przynajmniej trzy godziny w tygodniu oraz średnio dwanaście godzin w okresie czterotygodniowym.

Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy pracownicy muszą być informowani od pierwszego dnia i nie później niż po siedmiu dniach, jeżeli jest to uzasadnione, o zasadniczych aspektach ich umowy o pracę. Muszą więc dowiedzieć się w tym czasie jakie są ich dokładne obowiązki, kiedy rozpoczynają oni pracę, jak długo będzie ona trwała, jakie otrzymają wynagrodzenie oraz w jaki sposób skonstruowany będzie standardowy dzień pracy albo godziny referencyjne dla pracowników o nieprzewidywalnych harmonogramach pracy.

Pracownicy dodatkowo mają mieć możliwość odmowy wykonania zlecenia poza ustalonymi wcześniej godzinami pracy albo uzyskania rekompensaty, kiedy zlecenie nie zostało odwołane w  odpowiednim terminie. Jeśli nie będzie to kolidowało z ich godzinami pracy w jednej firmie będą oni mogli też wykonywać zadania dla innego przedsiębiorcy, z kolei okresy próbne nie będą mogły trwać dłużej niż przez pół roku.

Na podstawie: forsal.pl, reuters.com.