Azerski prezydent Ilham Alijew po raz pierwszy od dziesięciu lat przybył z wizytą do Polski. Celem ponownego nawiązania bliższych relacji Polski i Azerbejdżanu ma być współpraca gospodarcza, która jest niezwykle ważna zwłaszcza w kontekście uczestnictwa obu państw w chińskim projekcie Nowego Jedwabnego Szlaku. Dodatkowo w zwiększeniu wymiany handlowej pomiędzy naszymi krajami ma pomóc postępująca liberalizacja systemu ekonomicznego Azerbejdżanu.

Wizyta Alijewa w Polsce rozpoczęła się wczoraj od spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. Obaj politycy rozmawiali w cztery oczy, aby następnie podpisać wspólną mapę drogową na rzecz nawiązania strategicznego partnerstwa i współpracy gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami. Ponadto zawarto szereg innych umów dotyczących przede wszystkim obronności, kooperacji w sektorze energetycznym, transportu i infrastruktury transportowej oraz transporcie kolejowym. Dzięki wspólnym inicjatywom ma zostać zwiększona wymiana handlowa pomiędzy oboma krajami, która warta jest zaledwie 100 mln dolarów i zdaniem obu prezydentów nie odzwierciedla ona potencjału gospodarczego obu państw.

Duda podziękował przy tym Alijewowi za poparcie jego kraju dla starań Polski o niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także poprosił go o poparcie dla organizacji EXPO 20122 w Łodzi. Polski prezydent przypomniał przy tym o historycznych relacjach Polaków i Azerów, ponieważ w XVIII w. wielu naszych rodaków znalazło się na terenie Azerbejdżanu i miało swój wkład w rozwój tego kraju, zwłaszcza w dziedzinie wydobycia nafty. Obecnie współpraca ma natomiast pozwolić m.in. na budowę bezpośredniego połączenia kolejowego Polski z Azerbejdżanem, które pomogłoby naszym państwom we włączeniu się do chińskiego projektu Nowego Jedwabnego Szlaku.

Alijew pogratulował natomiast uzyskania mandatu niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, a także zwrócił uwagę na rosnące znaczenie Polski na arenie międzynarodowej. Azerska głowa państwa przypomniała przy tym postać nieżyjącego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego nazwał przyjacielem swoim oraz narodu azerskiego. Alijew uważa przy tym, że prezydentura Dudy jest logiczną kontynuacją polityki Kaczyńskiego, dlatego należy wzmacniać przyjaźń pomiędzy naszymi państwami. Polityk wspomniał również o wkładzie Polaków w rozwój Azerbejdżanu i ich udział we władzach Demokratycznej Republiki Azerbejdżanu, zlikwidowanej przez Armię Czerwoną w 1920 r.

Obaj prezydenci wzięli udział w forum gospodarczym z udziałem blisko 50 przedsiębiorców z Azerbejdżanu, a wieczorem zjedli uroczysty obiad. Dzisiaj Duda i Alijew byli natomiast gośćmi Forum Biznesowego Polska-Azerbejdżan, podczas którego podkreślano, iż Azerowie są najbardziej wiarygodnymi partnerami w regionie Kaukazu, dlatego w ostatnich miesiącach zorganizowano szereg wspólnych spotkań na szczeblu rządowym. Współpraca gospodarcza obu państw jest jednak dalej niewystarczająca, ale jej rozwój może umożliwić powolna liberalizacja azerskiego systemu ekonomicznego i otwarcie się tego kraju na inwestycje.

Azerski prezydent podkreślił w trakcie forum, iż spotkali się na nim przedsiębiorcy reprezentujący różne gałęzie gospodarki, co daje nadzieję na poprawę wzajemnej wymiany handlowej. Alijew także zauważył, że jego kraj jest ważnym partnerem dla Polski w regionie Kaukazu, dlatego rozwinięte stosunki polityczne mogą przełożyć się na korzyści ekonomiczne. Zwrócił on również uwagę na fakt gospodarczej transformacji Azerbejdżanu, który od 2004 r. potroił wzrost gospodarczy oraz zmniejszył bezrobocie i ubóstwo do poziomu 5-6 proc. Z tego powodu Alijew zaprosił polskich inwestorów do korzystania z przychylnego im klimatu biznesowego w jego kraju.

Na podstawie: azerbaijan-news.az, tvp.info, prezydent.pl.